Σάββατο, 27 Απριλίου 2019

Ὕδρα 2019 Πάσχα Ὑδραίων Πάσχα Μεγάλη Παρασκευή

Ὕδρα 2019 Πάσχα Ὑδραίων Πάσχα  Μεγάλη Παρασκευή 


Μεγάλη Παρασκευή 26 Ἀπριλίου 2019Μεγάλαι Ὧραι καὶ Ἑσπερινὸς Ἀποκαθηλώσεως
Ἀποκαθήλωσις 

Καθεδρικὸς Ναὸς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας
Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας

Ἐπιτάφιοι Ἐνοριῶν Νήσου Ὕδρας


Ἐπιτάφιος Καθεδρικοῦ Ναοῦ Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας,Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Ὕδρας
Ἐπιτάφιος ἐνορίας Ἁγίας Βαρβάρας & Ἁγίου Σάββα & Ἁγίου Νικολάου


Ἐπιτάφιος ἐνορίας Ἁγίου Δημητρίου & Ἁγίου Ἀντωνίου & Ἁγίου Νεομάρτυρος Κωνσταντίνου τοῦ Ὑδραίου


Ἐπιτάφιος ἐνορίας Ὑπαπαντῆς Τοῦ Κυρίου


 


Ἐπιτάφιος ἐνορίας Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου (Μητροπόλεως Καμινίου) 

Ἐπιτάφιος Ἱερὰς Μονὴς Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας


Ἱερὰ Μονὴ Προφήτου Ἡλιοῦ Ὕδρας

Ὄρθρος Ἁγίου Μεγάλου Σαββάτου
(Μεγάλη Παρασκευὴ Ἑσπέρας)
Δευτέρα, 2 Μαΐου 2016

Ὕδρα 2016 Πάσχα Ὑδραίων Πάσχα Καῦσις Γιούδα (Ἰούδα)

Ὕδρα 2016
Πάσχα Ὑδραίων Πάσχα
Καῦσις  Γιούδα (Ἰούδα)


Μετὰ τὸν Ἑσπερινόν της Ἀγάπης

Κυριακὴ 01 Μαΐου 2016
Ἐκτελεστὲς Ἰούδα (Γιούδα)
Σπύρος Μαῦρος, Γιῶργος Μελαχροινός, Κωνσταντῖνος Ἀργίτης, Στέλος Μερτζάνης, Μανώλης Καραμῆτσος,Φραντζέσκος Βλαχόπουλος,Γεώργιος Κουκουδάκης,Νικόλαος Κουκουδάκης, Παναγιώτης Παυλοῦ,Ἰωάννης Μπελεγρής,Παναγιώτης Ἀσημακόπουλος,Κώστας Παύλου,Κούλης Λαναρᾶς (ὁ δήμιος του Ἰούδα),Γεώργιος Μπουτσιοῦκος,Ζαχαρίας Λαναρᾶς,Γιάννης Λαναρᾶς, Κυριάκος Καρακατσάνης,Νίκος Παύλου,Δημήτριος Σταματάκος